iSea: Με το βλέμμα στον Πλανήτη Γη!

συνέντευξη στην Κοινωνική Λειτουργό - συντάκτρια Χριστίνα Αζοπούλου

0
Σκέφτηκες ποτέ πως θα μπορούσε να υπάρχει στη χώρα μια οργάνωση που το όνομά της θα σου θυμίζει ένα άγρυπνο και… υπερδραστήριο μάτι για τη θάλασσά μας; Όταν πρωτογνωρίσαμε τον ένα εκ των εμπνευστών και νυν πρόεδρο της Ομάδας, τον Γιάννη Γιώβο, διακρίναμε στο πρόσωπό του -αλλά και της ομάδας του- τη φρεσκάδα και τον διαφορετικό συνεργατικό αέρα που ξεχωρίζει τον εν λόγω οργανισμό από τους μέχρι στιγμής περιβαλλοντικούς ενεργούς στην χώρα μας. Η iSea εξάλλου, διαφοροποιείται από τα μεγάλα δίκτυα προστασίας του περιβάλλοντος, γιατί είναι μία περιβαλλοντική Οργάνωση για την Προστασία των Υδάτινων Οικοσυστημάτων, που ίδρυθηκε σε μια μικρή -για τα παγκόσμια δεδομένα της δικτύωσής της- πόλη, την Θεσσαλονίκη.Απαρτιζόμενη αποκλειστικά από νέους ανθρώπους με κοινό ενδιαφέρον το υδάτινο περιβάλλον και την προστασία του, η iSea είναι μια ομάδα ανθρώπων με εμπειρία στην έρευνα και την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και με αγάπη για την φύση. Η σημαντικότερη κινητήρια δύναμη, για να δημιουργηθεί η οργάνωση iSea, είναι η δυνατή πίστη των συμμετεχόντων της, ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν εάν ενώσουμε όλοι μαζί τις δυνάμεις μας. Η συλλογική εργασία ανθρώπων ειδικευμένων στο αντικείμενο της διαχείρισης του περιβάλλοντος αλλά και ανθρώπων με αγάπη για την προστασία του μπορεί να οδηγήσει σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον για όλους μας. Στο παρελθόν, συνεργάστηκαν με την ΑΜΚΕ Δράση για το Κάτι Άλλο και μας παραθέτουν την εμπειρία τους καθώς και πλούσιο υλικό για τις καινοτόμες δράσεις τους και τα μελλοντικά τους σχέδια. Πρόσφατα, οργάνωσαν και τους πολύ σημαντικούς καθαρισμούς των ακτών σε διάφορες περιοχές της χώρας μας και σαφώς μας προσκαλούν όλους να ηγηθούμε των δράσεων καθαρισμού, προτείνοντας παραθαλάσσιες περιοχές που χρήζουν καθαρισμού. Επιπλέον, μέσα από καινοτόμα προγράμματα αλλά και εφαρμογές κινητών, καταφέρνουν να τραβήξουν το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων για σπάνια είδη θαλάσσιας ζωής αλλά και την αλίευση, ενώ παράλληλα εγείρουν την προσοχή και των δημοσίων φορέων για καταπόλεμηση και περιστολή της κατασπατάλησης υδάτινων πόρων… Η συνεργατικότητα και η ανάληψη πρωτοβουλιών από ενεργούς πολίτες είναι το διαφοροποιό στοιχείο τους. Γνωρίστε λοιπόν την iSea, με το βλέμμα στο Πλανήτη Γη και τις καταγάλανες θάλασσες-θησαυρούς μας!
Χριστίνα Αζοπούλου: Πότε συστήθηκε η ΜΚΟ σας και από ποιες/ους απαρτίζεται;
Ομάδα iSea: Η iSea, είναι μία νεοσύστατη περιβαλλοντική οργάνωση που ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2016 στη Θεσσαλονίκη και σήμερα διατηρεί γραφεία και στην Αθήνα. Τον πυρήνα της αποτελούμε μια ομάδα νέων ερευνητών και επιστημόνων με διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα που μοιραζόμαστε την κοινή μας αγάπη για τα υδάτινα οικοσυστήματα. Κύριος σκοπός μας, είναι η προστασία και η διατήρησή τους μέσα από μια ολιστική προσέγγιση των σύγχρονων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Στην iSea, επιπλέον στόχοι μας είναι, η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση της πολιτείας, των διαχειριστικών φορέων και της κοινής γνώμης, γύρω από τις περιβαλλοντικές όσο και τις κοινωνικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής που επιτελείται μέσα από την υποβάθμιση των υδάτινων οικοσυστημάτων και την εφαρμογή μη ορθολογικών πρακτικών και δράσεων.
Χριστίνα Αζοπούλου: Τι είδους δράσεις πραγματοποιείτε;
Ομάδα iSea: Στην iSea οι δράσεις μας έχουν αναπτυχθεί γύρω από τους εξής 4 βασικούς πυλώνες:
Α. Τα υδάτινα απορρίμματα με την ανάπτυξη προγραμμάτων που αφορούν τη μείωσή τους και την αντιμετώπιση τοπικών περιβαλλοντικών και δυνητικά κοινωνικών προβλημάτων που πηγάζουν από τη συσσώρευσή τους. Στα πλαίσια του προγράμματος «Οργάνωσε τον δικό σου καθαρισμό» μέχρι σήμερα έχουν σχηματιστεί ομάδες εθελοντών σε 7 ελληνικές πόλεις (Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Κατερίνη, Ιωάννινα, Πρέβεζα, Λευκάδα, Πάτρα) και έχουν πραγματοποιήσει συνολικά 15 παράκτιους και υποβρύχιους καθαρισμούς με μείωση απορριμμάτων πάνω του ενός τόνου και την αποτύπωση του φορτίου απορριμμάτων. Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των υδάτινων απορριμμάτων και κυρίως των πλαστικών που προέρχονται από τη χρήση προϊόντων καθημερινής φροντίδας, συμμετέχουμε στην Παγκόσμια καμπάνια του Beat the Microbead του Plastic Soup Foundation. Στόχος μας, είναι να συμβάλλουμε στην προώθηση σε Ελλάδα και Κύπρο της εφαρμογής του  Beat the Microbead,  με την οποία ο καταναλωτής μπορεί να εντοπίζει προϊόντα που περιέχουν μικροπλαστικά και να αποφεύγει την αγορά τους. 
Β. Τα ξενικά είδη, πρόκειται για τα είδη που εμφανίζονται πέρα από τη περιοχή εξάπλωσης με την οποία έχουν συνδεθεί ιστορικά έως σήμερα. Η iSea, έχει αναπτύξει το πρόγραμμα έρευνας πολιτών «Σε ξενίζει… Μοιράσου το μαζί μας» όπου ζητά από τους πολίτες να στείλουν φωτογραφίες με ξενικά είδη ή με είδη που δεν αναγνωρίζουν μαζί με την τοποθεσία που τα εντόπισαν. Στο πλαίσιο του προγράμματος έχει αναπτυχθεί συνεργασία με τον IUCN (International Union for Conservation of Nature) και το πρόγραμμα MedMIS με στόχο τη συμβολή μας στην καταγραφή των ξενικών ειδών στις προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας. 
Γ. Η αλιεία, ως ένας από τους σημαντικότερους κλάδους του πρωτογενούς τομέα στη χώρα μας, σημαντικής περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής σημασίας. Είναι απαραίτητο η αλιευτική δραστηριότητα να είναι βιώσιμη μέσα από τη διατήρηση των ιχθυοαποθεμάτων. Η iSea έχει ετοιμάσει ένα πιλοτικό πρόγραμμα Καταγραφής Δεδομένων για την Ερασιτεχνική Αλιεία σε συνεργασία με στόχο τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων, για τη μελέτη της ερασιτεχνικής αλιείας στη χώρα μας και την ευαισθητοποίηση της επαγγελματικής κοινότητας των αλιέων. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί την πρώτη συστηματική καταγραφή στην Ελλάδα για την ερασιτεχνική αλιεία, η οποία αποτελεί και υποχρέωση της χώρας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Δ. Αλληλεπιδράσεις από τη σχέση των ανθρώπων με τα υδάτινα οικοσυστήματα. Στην iSea, πιστεύουμε πως πρέπει να δοθεί έμφαση στη διερεύνηση της σχέσης του ανθρώπου και των ανθρώπινων κοινωνιών με τα υδάτινα οικοσυστήματα, ως αναπόσπαστο μέρος της ανθρώπινης ιστορίας με ιδιαίτερη συμβολή στη δημιουργία, επιβίωση και εξέλιξη των κοινωνιών όπως τις γνωρίζουμε σήμερα. Αυτός ο κλάδος αποτελεί μια καινοτομία στην έρευνα της προστασίας, η οποία αποσκοπεί στην αποτελεσματική συμβολή για την εξεύρεση λύσεων προς ένα βιώσιμο και αρμονικότερης συνύπαρξης μέλλον.
Η αντίληψη των παιδιών για το θαλάσσιο περιβάλλον και Η αντίληψη της κοινής γνώμης για τους καρχαρίες, αποτελούν δύο προγράμματα που έχουν ως στόχο τη διερεύνηση της αντίληψης και της γνώσης επιμέρους κοινωνικών ομάδων για τα θαλάσσια οικοσυστήματα και τους θαλάσσιους οργανισμούς. Και τα δύο προγράμματα λειτουργούν ως προπομποί για τη δημιουργία προσαρμοσμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης σε παγκόσμιο επίπεδο. Στα πλαίσια των προγραμμάτων αυτών συμμετείχαν μέχρι σήμερα πάνω από 15.000 άτομα από 102 χώρες και έχουν αναπτυχθεί συνεργασίες με περιβαλλοντικές οργανώσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα.
Αναπόσπαστο στοιχείο της φιλοσοφίας μας στην iSea είναι και η κοινωνική διάδραση. Στο πλαίσιο αυτό, προσπαθούμε να αναδιαμορφώσουμε κατάλληλα τις δράσεις μας ώστε να απευθύνονται και σε επιμέρους κοινωνικές ομάδες. Το πρόγραμμα Ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εμπλοκής μαθητών απευθύνεται σε όλες τις σχολικές τάξεις με σκοπό την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε σύγχρονα περιβαλλοντικά θέματα μέσα από τη σύνδεση της γνώσης που ήδη κατέχουν και την ανάπτυξη ομαδικών διαδραστικών παιχνιδιών.

Χριστίνα Αζοπούλου: Ποια τα μελλοντικά σας σχέδια;
Ομάδα iSea: Στους βασικούς μας στόχους είναι να συμβάλλουμε ενεργά στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης στοχεύοντας στην περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική ευημερία, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο. Πιστεύουμε ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί με ανάπτυξη τακτικά επαναλαμβανόμενων δράσεων, κατάλληλα διαμορφωμένων που θα απευθύνονται στο σύνολο της κοινής γνώμης και να προάγουν καλές πρακτικές χρήσης και διαχείρισης των σύγχρονων περιβαλλοντικών ζητημάτων.
Χριστίνα Αζοπούλου: Τι ακριβώς είναι τα ξενικά είδη;
Ομάδα iSea: Ξενικά είδη ονομάζονται τα είδη που εμφανίζονται πέρα από τη περιοχή εξάπλωσης με την οποία έχουν συνδεθεί ιστορικά έως σήμερα. Τα είδη αυτά μπορεί να ανήκουν σε όλες τις ταξινομικές ομάδες, όπως ψάρια, καρκινοειδή, μακροφύκη έως και βακτήρια. Ο κύριος όγκος ξενικών ειδών που φτάνουν στα Ελληνικά ύδατα προέρχεται από την Ερυθρά θάλασσα και ονομάζονται λεσσεψιανοί μετανάστες και εισέρχονται από την διώρυγα του Σουέζ.
Χριστίνα Αζοπούλου: Πως ήταν η συνεργασία σας με την ΑΜΚΕ Δράση για το Κάτι Άλλο;
Ομάδα iSea: Η συνεργασία με το Σώμα Φίλων ΑμέΑ Δράση για το Κάτι Άλλο ήταν μια υπέροχη εμπειρία και μια μεγάλη ευκαιρία για να μοιραστούν από κοινού γνώσεις για τομείς όπου δραστηριοποιείται κάθε ομάδα. Σκοπός της δράσης, που πραγματοποιήθηκε ήταν να αρχίσει να καταρρίπτεται η ιδέα ότι, τα άτομα με αναπηρία δεν μπορούν να προσφέρουν στο σύνολο της κοινωνίας και αυτό το απέδειξαν στην πράξη καθαρίζοντας το ρέμα της Τούμπας υπό το βλέμμα των περαστικών και την καθοδήγηση των εθελοντών. Τα μέλη και οι εθελόντριες/ες που συμμετείχαν και από τις δύο πλευρές απέκτησαν σημαντικές εμπειρίες. Στόχος, αυτής της συνεργασίας είναι να γίνουν και στο μέλλον παρόμοιες συναντήσεις και κοινές δράσεις με μεγαλύτερη συμμετοχή και βελτίωση των μεθοδολογιών που ακολουθούνται στις συγκεκριμένες δράσεις.
Χριστίνα Αζοπούλου: Πως μπορεί το κοινό να διαδραματίσει πιο ενεργό ρόλο, όσο αφορά το περιβάλλον και την προστασία του;
Ομάδα iSea: Με ενημέρωση, διάθεση και συμμετοχή! Τα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα που καλούμαστε όλοι να αντιμετωπίσουμε απαιτούν την προσοχή όλων μας. Σήμερα, σχηματίζονται δράσεις που μπορούν να απευθύνονται σε όλες τις κοινωνικές ομάδες με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους συμμετοχής. Μπορείς να συμμετέχεις σε δράσεις πεδίο όπως ο καθαρισμός παραλίας, να συμβάλλει στη διαμόρφωση των δεδομένων με τις δικές του καταγραφές ξενικών ειδών που εντοπίζει στο θαλάσσιο περιβάλλον ή με ένα απλό σκανάρισμα των barcode των προϊόντων καθημερινής χρήσης που αγοράζει αποφεύγοντας αυτά που έχουν μικροπλαστικά και αλλάζονταν την καταναλωτική του στάση. 
Χριστίνα Αζοπούλου: Με ποιους τρόπους μπορεί καμιά/νείς να επικοινωνήσει μαζί σας;
Ομάδα iSea: Προσπαθούμε να κρατάμε εύκολη και άμεση επαφή με όποιον θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας και να συμμετέχει στις δράσεις μας. Μπορεί κανείς να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω του email μας info@isea.com.gr, ή μέσω των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης της iSea.

 

 

 

Αναζητήστε περισσότερες πληροφορίες

 iSea

Περιβαλλοντική Οργάνωση
για την Προστασία
των Υδάτινων Οικοσυστημάτων
Λεωφόρος Όχι  11, 554 38 

 

Παράκτιος Καθαρισμός στο Ακρωτήρι Βρασίδας

Ν. Περάμος, Καβάλα

Σάββατο 24/5, 6-8μμ

The following two tabs change content below.

echaritygr

Η Οικογένεια του e-Charity.gr Portal, απέναντι στην λογική της απλής κριτικής και της ακατάσχετης αποποίησης ευθυνών ή της άκρατης φιλολογίας, αναλαμβάνει τις ευθύνες του μέλλοντος, ΣΗΜΕΡΑ. Για εμάς, εσάς, το ΑΥΡΙΟ των παιδιών μας. Με μεράκι, αγάπη στον συνάνθρωπό μας κι αφοσίωση στον στόχο μας, συναντιόμαστε από κάθε γειτονιά της Ελλάδας, με έναν σκοπό. Να κάνουμε το όραμά μας, ΠΡΑΞΗ. Την Αλληλεγγύη, ΖΩΗ.

You might also like More from author