Είσαι κι εσύ δικαιούχος του Κοινωνικού Μερίσματος; Ξεκίνησε η Δεύτερη φάση.

του Συνεργάτη Αλέξανδρου Νικολαϊδη, Λογιστή, Φοροτεχνικού

0

Μετά την κατάθεση των πρώτων Κοινωνικών Μερισμάτων όπως αυτά προέκυψαν από τη μέχρι τώρα έγκριση δικαιούχων, η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα  www.koinonikomerisma.gr άνοιξε 

ξανά μέχρι και τις 26 Δεκεμβρίου 2017. Έτσι, διευρύνονται τα κριτήρια χορήγησης του κοινωνικού μερίσματος για ορισμένες κατηγορίες ευπαθών ομάδων στις οποίες δίνεται πλέον η δυνατότητα να εισπράξουν την οικονομική ενίσχυση κατά τη δεύτερη φάση υποβολής αιτήσεων, που θα διαρκέσει έως τις 26 Δεκεμβρίου. Στο #echaritygr και την Ενότητα #EconoME συγκεντρώσαμε τα κριτήρια όπως προκύπτουν για την δεύτερη φορά που ανοίγει η Πλατφόρμα.

► Το κοινωνικό μέρισμα δεν κατάσχεται

Καθησυχαστικοί είναι αρμόδιοι κυβερνητικοί παράγοντες αναφορικά με πληροφορίες πως δικαιούχοι του κοινωνικού μερίσματος είδαν το σχετικό ποσό να κατάσχεται από την τράπεζά τους.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως πρόκειται για λίγες περιπτώσεις που δεν είχαν δηλώσει ακατάσχετο λογαριασμό.

Οι πολίτες που αντιμετωπίζουν αυτό το φαινόμενο καλούνται να απευθυνθούν στις τράπεζες, οι οποίες είναι σύμφωνα με τον νόμο με τη σειρά τους υποχρεωμένες να καταβάλουν το κοινωνικό μέρισμα, ακόμη και με τη μορφή μετρητών.

Ας θυμηθούμε τα κρητίρια που οφείλει να πληροί ο δικαιούχος.

1. Εισοδηματικά κριτήρια

Για την καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης, το ισοδύναμο εισόδημα της ωφελούμενης μονάδας, όπως ορίζεται στο άρθρο 1, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 9.000 ευρώ. Η ωφελούμενη μονάδα εντάσσεται στην 1η κατηγορία δικαιούχων, εάν το ισοδύναμο εισόδημά της δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ, στη 2η κατηγορία δικαιούχων, εάν το ισοδύναμο εισόδημά της δεν υπερβαίνει το ποσό των 7.000 ευρώ και στην 3η κατηγορία δικαιούχων, εάν το ισοδύναμο εισόδημά της δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000 ευρώ

2. Περιουσιακά κριτήρια

α. Ακίνητη περιουσία: Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας όλων των μελών της ωφελούμενης μονάδας, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. με τις διατάξεις του ν.4223/2013 και προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα μέχρι 31.10.2017 πράξη προσδιορισμού φόρου, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 120.000 ευρώ για μονομελή ωφελούμενη μονάδα, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των 180.000 ευρώ.

β. Κινητή περιουσία: Το συνολικό ύψος των καταθέσεων όλων των μελών της ωφελούμενης μονάδας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.τ.λ., όπως προκύπτουν από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 9.000 ευρώ για μονομελή ωφελούμενη μονάδα, πολλαπλασιαζόμενο με την αντίστοιχη κλίμακα ισοδυναμίας της ωφελούμενης μονάδας ανάλογα με τη σύνθεση αυτής. Το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων των μελών της ωφελούμενης μονάδας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, όπως έχουν δηλωθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του φορολογικού έτους 2016, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει από τον κατωτέρω μαθηματικό τύπο: Ετήσιος τόκος = 9.000 Χ κλίμακα ισοδυναμίας ωφελούμενης μονάδας Χ μέσο ετήσιο καταθετικό επιτόκιο 2016 / 100

γ. Περιουσιακά τεκμήρια: Εξαιρούνται από τη χορήγηση και δεν κρίνονται δικαιούχοι του κοινωνικού μερίσματος νοικοκυριά, τα μέλη των οποίων, βάσει της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2016: – εμπίπτουν στον φόρο πολυτελούς διαβίωσης, – δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής, – δηλώνουν δαπάνες για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία, – δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, όπως αυτές προσδιορίζονται στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1.

Επιπλέον, εξαιρούνται από τη χορήγηση και δεν κρίνονται δικαιούχοι του κοινωνικού μερίσματος φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, οι οποίοι υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα, καθώς και ο/η σύζυγος αυτών.

3. Κριτήριο διαμονής και λοιπά κριτήρια (ασφάλισης, υποβολής φορολογικής δήλωσης κ.λπ.)

Ο δικαιούχος του κοινωνικού μερίσματος πρέπει να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια για τα τελευταία πέντε έτη (5), όπως αυτό προκύπτει από την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος κατά την τελευταία πενταετία. Ο δικαιούχος οφείλει να είναι ασφαλισμένος τουλάχιστον μία φορά σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και για χρόνο ασφάλισης μεγαλύτερο του ενός μήνα μέχρι και 31/10/2017, όπως αυτό προκύπτει από το μητρώο Άμεσα Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων του ΕΦΚΑ είτε να είναι συνταξιούχος εξ ιδίου δικαιώματος ή εκ μεταβιβάσεως είτε να λαμβάνει το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων του άρθρου 93 του ν.4387/2016. Ο δικαιούχος και όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού πρέπει να έχουν υποβάλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016, εφόσον έχουν υποχρέωση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες συμπληρωματικών δηλώσεων των Νέων Δικαιούχων, θα καλυφθούν και θα διορθωθούν τμηματικές αδικίες που υπέστησαν οι πρώτες δηλώσεις και εξαιρέθηκαν από το Σύστημα. Έτσι προκύπτουν τα εξής παρακάτω. 

Η παράταση δίνει τη δυνατότητα να διορθωθούν τυχόν λάθη που έγιναν κατά τη συμπλήρωση της φόρμας, να διευθετηθούν ορισμένα διαδικαστικά ζητήματα, όπως προβλήματα με τον ΑΜΚΑ ή τον απαιτούμενο μήνα ασφάλισης στον ΕΦΚΑ, αλλά κυρίως αφορά τις ακόλουθες πέντε κατηγορίες πολιτών:

1 Μονογονεϊκές οικογένειες, οι οποίες λαμβάνουν το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων ή το επίδομα πολυτέκνων, για τις οποίες η κλίμακα ισοδυναμίας ωφελούμενης μονάδας προσαυξάνεται κατά 0,25 για τον πρώτο ενήλικα. Στις περιπτώσεις που η αίτησή τους έχει ήδη εγκριθεί, η διαδικασία θα γίνει αυτόματα και τυχόν διαφορά στο ύψος του ποσού που έχει εγκριθεί θα πιστωθεί αυτόματα σε δεύτερη πληρωμή στον λογαριασμό που έχει δηλωθεί.

2 Ηλικιωμένοι άνω των 67 ετών για τους οποίους δεν θα ισχύσει το κριτήριο της υποχρεωτικής ασφάλισης του ενός μήνα.

3 Μονοπρόσωπα νοικοκυριά στα οποία δικαιούχος είναι άτομο με αναπηρία 67% και άνω, για τα οποία επίσης δεν θα ισχύσει το κριτήριο της υποχρεωτικής ασφάλισης.

4 Νοικοκυριά που από σφάλμα στις φορολογικές δηλώσεις του 2016 δήλωσαν τα ποσά των δαπανών για φροντιστήρια μαθημάτων ή ξένων γλωσσών στους κωδικούς της φορολογικής δήλωσης για τα δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων.

5 Νοικοκυριά στα οποία εντοπίστηκαν σφάλματα κατά τη διασταύρωση των στοιχείων τους στις βάσεις δεδομένων και οι αιτήσεις τους απορρίφθηκαν ή ακυρώθηκαν.

Η διαδικασία καταβολής του μερίσματος έχει ξεκινήσει και πραγματοποιείται κανονικά από χθες, με τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών να μιλούν για 1.313.148 εγκεκριμένες αιτήσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε συνολικά 3.249.000 δικαιούχους, δηλαδή στο 30% του πληθυσμού της χώρας, ενώ η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 554 ευρώ ανά εγκεκριμένη αίτηση, καθώς το ποσό που δεσμεύεται για το κοινωνικό μέρισμα είναι 727 εκατομμύρια ευρώ.

The following two tabs change content below.

echaritygr

Η Οικογένεια του e-Charity.gr Portal, απέναντι στην λογική της απλής κριτικής και της ακατάσχετης αποποίησης ευθυνών ή της άκρατης φιλολογίας, αναλαμβάνει τις ευθύνες του μέλλοντος, ΣΗΜΕΡΑ. Για εμάς, εσάς, το ΑΥΡΙΟ των παιδιών μας. Με μεράκι, αγάπη στον συνάνθρωπό μας κι αφοσίωση στον στόχο μας, συναντιόμαστε από κάθε γειτονιά της Ελλάδας, με έναν σκοπό. Να κάνουμε το όραμά μας, ΠΡΑΞΗ. Την Αλληλεγγύη, ΖΩΗ.

You might also like More from author