Θεραπευτική άσκηση σε άτομα με Σκλήρυνση κατά Πλάκας 

Παρ’ όλη την εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης, υπάρχουν ακόμα κάποια νοσήματα, των οποίων η αιτιολογία, η διάγνωση και η θεραπεία, εξακολουθούν να αποτελούν πεδίο αδιάκοπης έρευνας. (περισσότερα…)